Aanbod

Silver Linings biedt vijf onderdelen van therapeutisch paardrijden aan.

Voor een optimaal effect wordt samenwerking tussen de hippotherapeut en hulpverleners uit andere disciplines aanbevolen.

1. Hippotherapie als bewegingstherapie in zijn klassieke vorm

De hippotherapie wordt aangeboden als alternatieve bewegingstherapie. Oefeningen op het paard en het berijden van het paard ondersteunen de fysische revalidatie.

 

2. Equine therapie: orthopedagogisch paardrijden

Via contactname en interactie met het paard wordt gewerkt aan het leerproces van de cliënt. De nadruk ligt hier op het sociaal functioneren: aan de hand van sociale oefeningen met het paard leert de cliënt bij over zichzelf, de eigen lichaamstaal en het eigen sociaal handelen. Zo ontstaat een grotere draagkracht die in het verdere leven kan worden meegenomen.

 

3. Therapie met het paard bij psychiatrische en psychische problemen

Paarden zijn erg sensitief voor de emoties van mensen; ze voelen deze aan en vormen als het ware een spiegel. Wanneer iemand onrustig is in het bijzijn van een paard zal het dier dit aanvoelen en zelf ook onrustig gedrag beginnen vertonen. Bij deze therapievorm geeft het paard dus directe feedback, van waaruit nieuwe inzichten over het eigen gedrag en de invloed ervan op anderen kunnen worden verworven.

 

4. Aangepast paardrijden

Het paardrijden wordt aangeboden als recreatieve activiteit voor mensen met een beperking. De nadruk ligt hierbij op ontspanning; er kunnen ook therapeutische effecten ontstaan maar deze vormen niet het hoofddoel. Het ervaren van het plezier bij het paardrijden staat centraal.

 

5. Paardrijden als sport voor personen met een handicap – G-Sport

Hier leert men rijtechnisch correct paardrijden; de nadruk ligt op het sportieve luik van het paardrijden. Dit kan zowel beoefend worden op recreatief als op competitief niveau. Wat betreft competitie kunnen ook ruiters die willen deelnemen aan de Paralympische Spelen hier komen trainen.