Concept

Wat is het doel van ons centrum? Wat willen we bereiken?

Binnen hippotherapeutisch centrum Silver Linings wordt een gamma aan therapievormen aangeboden. De implementatie van het paard als hulpmiddel in de begeleiding en/of behandeling van de cliënt staat centraal. Hierdoor vervult hippotherapie een specifieke rol binnen het hulpverleningsaanbod; er ontstaat een driehoek tussen paard, cliënt en therapeut. De klemtoon ligt op de verstandhouding tussen dier en mens, het contact en de interactie met het paard, het spreken van een gemeenschappelijke taal en de stimulansen van de beweging van het dier wanneer dit bereden wordt. Kenmerkend voor hippotherapie is dat vaak geen gedwongen gevoel wordt ervaren.

De therapie kan verschillende doeleinden hebben die per cliënt bekeken worden. Onder begeleiding van de therapeut wordt het paard ingezet bij blokkades of problemen van psychische, sociale, lichamelijke,… aard. Het paard nodigt de cliënt uit tot ongedwongen contact en kan reactie bij de cliënt teweegbrengen. Bedoeling is om de hulpvraag los te maken waardoor een verdere ontwikkeling in gang wordt gezet. De cliënt wordt door middel van het paard tot groei gemotiveerd. Tijdens het ontwikkelings- en/of herstelproces van de cliënt biedt het werken met paarden dus specifieke mogelijkheden, aanvullend op eventuele andere therapieën.

Bij Silver Linings richt men zich op allerlei activiteiten en werkvormen ter ondersteuning van het welbevinden en het welzijn van haar cliënten. Het technisch leren paardrijden speelt enkel een rol bij het paardrijden voor personen met een beperking; binnen de andere therapieën komt dit niet aan bod.

 

Hoe werken wij?  

Alle therapiesessies verlopen op afspraak. Zowel individuele als groepstherapie behoren tot de mogelijkheden.  

De therapie kan verschillende vormen aannemen, aangepast aan de noden van de cliënt. Wij spelen steeds op de individuele zorgvraag in. Voor de ene cliënt kan therapie een wekelijkse individuele sessie inhouden, terwijl voor anderen eerder een zinvolle dagbesteding of een time-out project van toepassing is. Wij staan garant voor een combinatie van optimaal genieten met het werken aan de vooropgestelde doelstellingen.  

De hippotherapeut kan onderdeel uitmaken van een groter hulpverleningsverhaal. Wij stimuleren afstemming tussen de verschillende betrokken partners, bijvoorbeeld door aan te sluiten op overlegmomenten met andere betrokken hulpverleners. Wij werken niet naast, maar met elkaar.