Doelgroepen

Breed toegankelijk voor een divers publiek

Personen met een fysieke beperking (motorische problemen, coördinatieproblemen, mensen met een spierziekte, hemiplegie, cerebrale parese, NAH,…)

Personen met een verstandelijke beperking

Personen met een psychische problematiek (depressie, burn-out,…)

Personen met ontwikkelingsstoornissen (ASS)

Personen met aandachtsstoornissen en/of gedragsmoeilijkheden (ADHD, concentratiestoornissen, agressieproblematieken,…)

Personen die het moeilijk hebben om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt

Groepen of bedrijven die de sociale samenhang in hun team willen versterken

Leeftijdsgroep: voor iedereen toegankelijk